Kategórie Prírodné vedy Prihlásiť
   Akcie
   Novinky
   Beletria
   Encyklopédie
   Literatúra pre deti a mládež
   Cudzie jazyky
   Životopisné romány
   Turistický sprievodca
   Knihy o Slovensku
   Geografia a cestovanie
   Kuchárske knihy
   Jedlá a nápoje
   Zdravie a životný štýl
   Šport
   Umenie a hudba
   Fotografia
   História a dejiny
   Učebnice a slovníky
   Ekonomika a podnikanie
   Právo
   Medicína
   Technika
   Počítačová literatúra
   Spoločenské vedy
   Prírodné vedy
   Starostlivosť o dieťa
   Domov, hobby a záhrada
   Príroda a zvieratá
   Cudzojazyčná literatúra
   Náboženstvo, ezoterika
   Kalendáre, portfolia, plagáty

  Akcia mesiaca  

Za výbornú cenu tri tituly
od fotografa
Tibora HuszáraMatematické vedy Počítačové vedy Fyzikálne vedy Chemické vedy
Vedy o zemi Biologické vedy Ostatné odbory prírodných vied


Aritmetika a algebra v príkladoch    
Zbierka riešených a neriešených úloh umožní spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom alebo tým, ktorí ju nemajú príliš v láske. Podáva pomocnú ruku aj žiakom, ktorí sa chcú dobre pripraviť na prijímacie skúšky na stredné školy.

Výhodou knihy je, že poskytuje žiakovi všetko, čo pri príprave potrebuje – súhrn učiva II. stupňa ZŠ, vzorové riešené príklady i návody na riešenia. Prevedie žiaka krok za krokom riešením rôznych typov príkladov a n...

cena: 5.64€, zľava: 10%
Viac o titule   Kúpiť


Geometria v príkladoch    
Ján Tarábek
cena: 5.64€, zľava: 10%      Viac o titule   Kúpiť
Zbierka riešených a neriešených úloh umožní spriateliť sa s geometriou aj slabším žiakom alebo tým, ktorí ju nemajú príliš v láske. Podáva pomocnú ruku aj žiakom, ktorí sa chcú dobre pripr...


Mapka matematiky 1    
kolektív autorov
cena: 1.74€, zľava: 5%      Viac o titule   Kúpiť
Stručný prehľad matematiky ZŠ – základné poznatky, pojmy, vzorce a počtové operácie.
Prvá časť obsahuje: Čísla a množiny čísel – Deliteľnosť – Zaokrúhľovanie – Zákony a prav...


Mapka matematiky 2    
kolektív autorov
cena: 1.74€, zľava: 5%      Viac o titule   Kúpiť
Stručný prehľad matematiky ZŠ – základné poznatky, pojmy, vzorce a počtové operácie.
Druhá časť obsahuje: Zlomky – Nerovnice – Rovnice (lineárne rovnice, rovnice s neznámou v menovate...


Mapka matematiky 3    
kolektív autorov
cena: 1.74€, zľava: 5%      Viac o titule   Kúpiť
Stručný prehľad matematiky ZŠ – základné poznatky, pojmy, vzorce a počtové operácie.
Tretia časť obsahuje: Základné rovinné útvary a ich vzájomná poloha (bod, úsečka, priamka, polpri...


Minilexikón matematiky     
Latka František
cena: 3.85€, zľava: 10%      Viac o titule   Kúpiť
Nové vydanie obľúbenej vreckovej príručky prináša stručný prehľad matematických pravidiel a vzorcov v rozsahu učiva základnej a strednej školy.

Knižka sprevádza žiakov a študentov u...


Osvetľovník matematiky 1    
Kolbaská Viera
cena: 4.75€, zľava: 10%      Viac o titule   Kúpiť
Prirodzené a celé čísla 1. časť prehľadného sprievodcu matematikou ZŠ umožní spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí...


Osvetľovník matematiky 2    
Kolbaská Viera
cena: 4.93€, zľava: 10%      Viac o titule   Kúpiť
Zlomky Druhá časť matematky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože...


Testy 2007 matematika    
kolektív autorov
cena: 2.96€, zľava: 10%      Viac o titule   Kúpiť
Knižná edícia TESTY tento rok prináša nielen originálne testy z posledných prijímacích skúšok na SŠ, ale ponúka i celkom novú možnosť vyskúšať si testMONITOR ako prípravu na úspešné zvlá...


Testy 2008 matematika    
kolektív autorov
cena: 4.15€, zľava: 10%      Viac o titule   Kúpiť
Publikácia je zbierkou príkladov pre žiakov i učiteľov základných škôl na preverenie a upevnenie vedomostí. Umožní tiež otestovať, do akej miery sú žiaci schopní svoje poznatky využiť pri rie...


  neprihlásený  


V nákupnom košíku nemáte zatiaľ žiaden tovar.


  Najpredávanejšie    Výhody registracie